แนะนำธุรกิจ/ธุรกิจพลังงาน O&M

เรายังใช้ผงซักฟอกและวิธีการทำความสะอาดแบบพิเศษเพื่อจัดการกับการปนเปื้อนประเภทอื่นๆ ที่หลากหลาย เช่น น้ำมันและไขมัน ดิน และการทำความสะอาดที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งการกำจัดของเสียนั้น จะมีบริษัทผู้เชี่ยวชาญจัดการการกำจัดของเสียนั้น และเรายังปฏิบัติตามการคู่มือด้วย

PAGE TOP