อยู่ร่วมกับหุ่นยนต์

  • สู่ความธรรมดาที่ใครๆ ก็ท่องไปในอวกาศได้
  • อุบัติเหตุจราจรเป็นศูนย์ด้วยการขับขี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบ
  • ความเร็วในการสื่อสารที่เหนือกว่า 10G

PAGE TOP