1931Thành lập Công ty bán sỉ Sumino Non-Ferruos Metals. Sau đó đổi tên thành Sumino Kosakujo.
Chuyên: cung cấp đa dạng các chủng loại kim loại chính xác phục vụ cho công ty hàng không.
1953Trụ sở chính hiện tại của tập đoàn được tái cấu trúc lại với tên Công ty TNHH Công nghiệp Ueny.
1959Thành lập Showa Electric Shokai chuyên cung cấp các linh kiện điện tử
1961Triển khai bộ phận sản xuất loa và bộ phận thiết kế điện tử hợp tác với công ty TNHH Công nghiệp Điện Matsushita
1971Bộ phận điện tử được tái cấu trúc lại với tên Kurayoshi Ueny Electric
1973Tái cấu trúc Showa Electric Shokai thành Công ty TNHH Showa Electric Shokai
1974Triển khai ngành kinh doanh xuất nhập khẩu và thành lập bộ phận thương mại
1976Thành lập Công ty TNHH Ueny, Nhà máy Kurayoshi tại Iwaki, tỉnh Kurayoshi
1981Tổ chức lại bộ phận thương mại thành Công ty ITSUWA SHOJI KAISHA, INC.
1986Thay đổi tên Công ty Công nghiệp Ueny (tiếng Nhật)
1988Công ty TNHH Ueny, nhà máy tại Iwaki chuyển đến Kazuwa, kurayoshi (Tỉnh Tottori).
1993Thành lập Công ty TNHH ITSUWA (SINGAPORE)
1994Thành lập Công ty TNHH ITSUWA (HONG KONG)
2003Thành lập Văn phòng Thượng Hải
Thành lập Văn phòng Tokyo
2008Thành lập Văn phòng đại diện ITSUWA Hà Nội
2009Thành lập Công ty TNHH ITSUWA Việt Nam
Thành lập Công ty ITSUWA USA, INC.
Thành lập Công ty ITSUWA (BANGKOK)
2011Thành lập Văn phòng đại diện của Công ty TNHH ITSUWA Việt Nam tại Hồ Chí Minh
2013Thành lập Văn phòng đại diện ITSUWA MANILA
2014Thành lập Công ty TNHH ITSUWA TRADING (DONG GUAN)
2017Hệ thống lõi SAP được giới thiệu
2019Đạt chứng nhận ISO14001:2015 về hệ thống quản lý môi trường trong doanh nghiệp và
ISO9001:2015 về hệ thống quản lý chất lượng.
2023Khai trương văn phòng Hiroshima
Giải thể mối quan hệ vốn với Công ty TNHH Ueni Kogyo do M&A chuyển nhượng cổ phiếu
PAGE TOP