Cùng tồn tại với robot

  • Du hành vũ trụ trở nên phổ biến và mọi người đều có thể tiếp cận được
  • Không có tai nạn giao thông nhờ lái xe hoàn toàn tự động
  • Tốc độ truyền thông đã vượt quá 10G và vẫn còn một chặng đường dài phía trước

PAGE TOP