Hệ thống đảm bảo chất lượng ISO

Hệ thống đảm bảo chất lượng ISO

Chúng tôi đã thành lập Bộ phận Đảm bảo Chất lượng để đảm bảo chất lượng sản phẩm và các trang web kinh doanh của chúng tôi.
Trong bộ phận này, trung tâm Quản lý Chất lượng được thành lập và tiến hành những bài kiểm tra chất lượng sản phẩm kỹ lưỡng.
Phòng Đảm bảo Chất lượng sử dụng các kỹ thuật viên chuyên ngành chất lượng cao, thực hiện các bài test, thu thập và phân tích thông tin để đưa ra các công thức giải quyết vấn đề để rồi sau đó hướng dẫn khách hàng bằng những biện pháp đơn giản mà hiệu quả nhất.

chúng tôi sẽ tập trung vào các biện pháp sau

  1. Luôn cải thiện chất lượng sản phẩm, giảm tỉ lệ lỗi và hàng tồn kho
  2. Đảm bảo chất lượng từ ý kiến của khách hàng và cải thiện sự hài lòng của khách
  3. Nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng
  4. Cam kết thúc đẩy các hoạt động bảo tồn năng lượng, tài nguyên và tái chế.
  5. Phát triển sản phẩm bảo vệ môi trường và mở rộng ứng dụng của chúng
  6. Thúc đẩy hoạt động kinh doanh bằng công nghệ thân thiện môi trường
  7. Cải thiện hiệu quả hoạt động và giảm thiểu tiêu thụ tài nguyên và năng lượng

②Với mục đích cải thiện chất lượng toàn cầu và tái cấu trúc môi trường bằng những hành động thiết thực, chúng tôi sẽ nâng cao nhận thức của tất cả nhân viên và đồng thời xúc tiến nhiều hoạt động chất lượng tới công cuộc bảo vệ môi trường.

Ngày 29 tháng 5 năm 2015

chủ tịch 

PAGE TOP