ระบบประกันคุณภาพ ISO

ระบบประกันคุณภาพ ISO

เราได้จัดตั้งแผนกประกันคุณภาพเพื่อรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์และจัดการข้อมูลคุณภาพสำหรับธุรกิจทั้งหมดของเรา
ภายใต้แผนกนี้ ศูนย์ QC ก่อตั้งขึ้นและดำเนินการตรวจสอบการผ่านเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์ และทำให้มั่นใจถึงการควบคุมคุณภาพอย่างละเอียด
ฝ่ายประกันคุณภาพของเราใช้ช่างเทคนิคเฉพาะเพื่อจัดการกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากแหล่งที่มาในการพัฒนาการออกแบบ จัดการกับคุณภาพ และแนวทางในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตของผู้ขาย โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา และทำการปรับปรุงกับผู้ขาย และนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าโดยปกติ

เราจะมุ่งเน้นไปที่มาตรการดังต่อไปนี้

  1. เราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ ลดอัตราการชำรุด และลดสินค้าคงคลังที่ไม่จำเป็น
  2. เราจะพยายามทำให้แน่ใจถึงคุณภาพจากมุมมองของลูกค้าและปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
  3. เราจะพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพ
  4. เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน, อนุรักษ์ทรัพยากร, และการรีไซเคิล
  5. เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมและขยายการใช้งานของผลิตภัณฑ์ออกไปในวงกว้าง
  6. เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการดำเนินธุรกิจของเราโดยใช้ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม
  7. เราจะพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน

②ด้วยเป้าหมายที่ต้องการปรับปรุงคุณภาพของเราสู่ระดับสากลและโครงสร้างด้านสิ่งแวดล้อมโดยเรามีกิจกรรมเพื่อจะเพิ่มความตระหนักรู้ของพนักงานและส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมโดยการให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม

29 พฤษภาคม 2558

ประธาน 

PAGE TOP